Besöksvän hos äldre

Besöksvän hos äldre

Plats: Karlskrona

Ideellt uppdrag 

 Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. 

Uppdragsbeskrivning 

Besöksverksamheten har bedrivits av Röda Korset i Karlskrona sedan 1982. Som frivillig i besöksverksamheten besöker du en äldre hemma eller på boende en gång i veckan. 

Ni bestämmer själva hur ni vill använda tiden tillsammans. Det kan bli en fika, en promenad eller bara en praktstund. Det blir ett möte mellan människor som lyfter tillvaron. Den äldre saknar ofta möjligheten att komma ut och därför är det extra glädjande att kunna erbjuda en promenad eller att flanera på stan och se liv och rörelse.

Vi erbjuder också årliga träffar för dig som frivillig och utfärd samt julfest för dig och den du besöker.

För att den äldre skall känna sig trygg med att samtala med dig kommer du som besökare att få skriva under ett tystnadslöfte.

Att göra något för andra - det är en glädje för oss alla.

När vi har fått din intresseanmälan hör vi av oss till dig. Vi bokar in en träff på vårt kontor i Militärhemmet, centrala Karlskrona. Där får du chans att berätta lite mer om dig själv och du får information om Röda Korset och vår lokala verksamhet i Karlskrona kommun.

Varmt välkommen med din intresseanmälan!

Omfattning 

Du åtar dig att: 

 • genomföra ditt uppdrag regelbundet enligt överenskommelse en gång i veckan.
 • delta i introduktion, kurser och regelbundna träffar med frivilliggruppen. 

Är det här du? 

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 

 • vara van att möta människor med olika erfarenheter och bakgrund och tycker att det är intressant.  
 • kunskap och förståelse för olika behov och reaktioner.  
 • god kommunikativ förmåga.  
 • kunna skilja på egna behov och andras.   

Därutöver ser vi gärna att du: 

 • är minst 18 år. 

Det är också viktigt att du: 

 • är lugn, trygg, lyhörd och flexibel.  
 • är empatisk och har en positiv livssyn.  
 • kan bekräfta och vågar vara känslomässigt nära.  
 • är öppen för återkoppling och handledning.  

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet  

 

Kontaktperson

Åse Falck, Vik / Verksamhetsledare
0702 2097975
besok.karlskrona@redcross.se


Ansök