Besöksverksamhet - Häkte

Besöksverksamhet - Häkte

Plats: Mariestad

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Genom att besöka häktade bidrar du till att stärka skyddet för deras rättigheter. Du ger, genom samtal, medmänskligt stöd för att stärka psykisk hälsa och bidra till ett värdigt och humant bemötande i en mycket utsatt situation.  

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas: 

 • delta regelbundet vid besök på häkte på egen hand, enligt överenskommelse med frivilligledaren. 
 • vara en aktivt närvarande och lyssnande medmänniska. 
 • förstå och acceptera Svenska Röda Korsets arbetssätt och följa organisationens styrdokument och riktlinjer samt Kriminalvårdens anvisningar. 
 • samarbeta med frivilligledaren och andra frivilliga inom verksamheten. 
 • delta i nätverksträffar och möten. 
 • verka för att stämningen i verksamhetsgruppen är öppen och tillåtande. 
 • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget. 
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris. 

Omfattning 

Du åtar dig att: 

 • göra minst ett besök i månaden på dagtid, helgbesök förekommer. 
 • utföra uppdraget under minst ett år. 
 • delta i regelbundna möten med verksamhetsgruppen. 

Är det här du? 

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du:  

 • skriva under överenskommelse och tystnadslöfte samt Kriminalvårdens sekretess. 
 • lämna ett utdrag ur belastningsregistret. 
 • vara minst 18 år 
 • erfarenhet av att möta personer i kris eller svåra situationer 
 • ha kunskap och erfarenhet av att förstå människors olika behov och reaktioner 
 • ha förmåga att kommunicera med andra människor 

Det är meriterande om du kan tala och förstå andra språk än svenska och engelska.  

Det är också viktigt att du: 

 • är lugn och trygg i dig själv och har god självkännedom. 
 • är empatisk och vågar möta personer som blir känslomässiga. 
 • kan sätta gränser, både för dig själv och andra samt hålla dig till riktlinjer.  
 • har lätt för att arbeta i grupp och är kommunikativ.  

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en    katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet   

Vi kommer att svara på ansökningar efter den 12 augusti.

Kontaktperson

Fadia Al soukhni, Verksamhetsutvecklare

fadia.al-soukhni@redcross.se


Ansök