Borås Frivillig i vår Second handbutik

Borås Frivillig i vår Second handbutik

Plats: Borås

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig butiksmedarbetare inom second hand bidrar du till ett hållbart samhälle både genom att möjliggöra återanvändning men också genom resursmobilisering. Överskottet från intäkterna i second hand-butikerna går till Röda Korsets hjälpverksamhet lokalt, nationellt och internationellt.

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas att:  

  •  Följa och uppdatera sortimentet i butiken dagligen ihop med övriga volontärer
  •  Möta kunder, stå i kassan och ge service 
  •  Bidra till att butikens estetiska riktlinjer efterlevs 

Omfattning 

Du åtar dig att: 

  • Du schemalägger dig  4 timmar per gång men hur ofta avgör du själv. Du schemaläggs tillsammans med fler frivilliga. 

Är det här du?  

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 

  • inga förkunskaper krävs men vi ser gärna att du tycker om att möta människor och ge service. 

Därutöver ser vi gärna att du: 

  • är lyhörd och flexibel. 
  • har ett trevligt bemötande.  

Vill du veta mer om Röda Korset gå in på vår hemsida:https://www.rodakorset.se/

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet  

 

Kontaktperson

Inger Larsson, Kanslist
033418943
krets.boras@redcross.se


Ansök