Borås Rödakorsvärdar i sjukvården

Borås Rödakorsvärdar i sjukvården

Plats: Borås

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som Rödakorsvärd i sjukvården erbjuder du stöd till patienter och besökare på olika platser inom hälso- och sjukvården, exempelvis i sjukhusens entréer, på akutmottagningar, vårdavdelningar, hospice, vårdcentraler och sjukresebussar. Du hjälper till med praktiska saker som att vägleda bland hissar och korridorer, ringa efter sjukresor och hämta kaffe. Eller bara lyssna och vara sällskap när väntan blir lång. Gärna dig som talar ett annat språk men förstår svenska bra.

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas:  

 • ge psykosocialt stöd och hjälpa människor tillrätta där du placeras t.ex. vid ingångarna väntrum eller en avdelning.   
 • hjälpa till med praktiska saker som en anhörig eller vän skulle ha gjort. 
 • möta alla människor förutsättningslöst och med respekt. 
 • utföra regelbundet tretimmars pass på sjukhuset enligt överenskommelse med frivilligledaren  
 • bistå frivilligledaren med att planera besöken och utveckla verksamheten samt introducera nya frivilliga. 
 • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.  
 • om du vill kan du ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris.  

Omfattning 

Du åtar dig att: 

 • acceptera Svenska Röda Korsets arbetssätt och följa anvisningar & gränsdragningar för verksamheten.  
 • samarbeta med dina frivilligledare, andra frivilliga och personalen. 
 • delta i träffar för frivillig för att ta del av information, dela erfarenheter & stödja varandra  
 • verka för att klimatet i frivilliggruppen är öppet och tillåtande.  
 • vara med och ansvara för att verksamheten upprätthålls enligt Röda Korsets överenskommelse med vårdinrättningen.  
 • göra minimum ett pass per 14 dagar. 

Är det här du? 

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 

 • kunskap och beredskap för att möta människor i utsatta situationer.  
 • kunskap och förståelse för olika behov och reaktioner. 

Det är meriterande om du kan tala och förstå andra språk än svenska  

Det är också viktigt att du: 

 • har förmåga att snabbt skapa kontakt med människor och lätt för att kommunicera.  
 • är lugn, trygg, lyhörd och flexibel.  
 • är empatisk och har positiv livssyn.  
 • är serviceinriktad.  
 • har tillräckligt bra kondition för att kunna gå ett tre timmarspass.  
 • har fyllt 25 år.   

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 

 

Kontaktperson

Inger Larsson,
033418943
krets.boras@redcross.se


Ansök