Butiksmedarbetare i Olskroken

Butiksmedarbetare i Olskroken

Plats: Göteborg

Ideellt uppdrag 
Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig butiksmedarbetare inom second hand bidrar du till ett hållbart samhälle både genom att möjliggöra återanvändning men också genom resursmobilisering. Överskottet från intäkterna i second hand-butikerna går till Röda Korsets hjälpverksamhet lokalt, nationellt och internationellt.   

Uppdragsbeskrivning 
Röda Korsets butik i Olskroken, Göteborg, behöver dig! Vi söker både frivilliga som vill vara ute i butik och möta kunder men även hantera inkomna gåvor på lagret.

Du förväntas att:  

  • Möta kunder och ge service 
  • Lära dig vårt kassasystem och bemanna kassan
  • Bidra till att butikens estetiska riktlinjer efterlevs 
  • Delta i en introduktion och webbkurser
  • Utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid händelse av kris.  

Omfattning 

Du åtar dig att: 

  • Du tilldelas fasta dagar och schemaläggs 4 timmar per tillfälle. Engagemang kan, enligt överenkommelse, variera från en dag i månaden till fem dagar i veckan.  

 

Är det här du?  
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.   

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

 

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 

  • Intresse för butik och service 

Därutöver ser vi gärna att du: 

  • är lyhörd och flexibel
  • har ett trevligt bemötande

 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

 

Vi har sju grundprinciper: 

Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet  

Kontaktperson

Sandra Hellström, Arbetsledare
0731-535944
sandra.hellstrom@redcross.se


Ansök