Cykelpilot i Cykling utan ålder sökes!

Cykelpilot i Cykling utan ålder sökes!

Plats: Skellefteå

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Nu söker vår verksamhet Cykling utan ålder dig som, precis som vi, tycker att alla människor har rätt att vistas utomhus och känna vinden i håret.

DETTA INNEBÄR UPPDRAGET

Inom Cykling utan ålder tar våra volontärer, som vi kallar cykelpiloter, ut äldre personer på en åktur i vår eldrivna lastcykel. Verksamheten är en del av Röda Korsets arbete med att lindra ofrivillig ensamhet bland äldre. Kanske blir det en långsam cykeltur längs älven, där piloten och passageraren hinner stanna och titta på båtar som glider förbi, träden som blommar och barn som leker. Kanske blir det ett stopp på något café eller med en kaffetermos. Många skratt och delade historier blir det garanterat.

Nästan vem som helst kan vara cykelpilot. Det kräver inga extra starka ben eller superkondition, eftersom cykeln har en elmotor till hjälp. Vi vill att våra piloter ska vara över 18 år, kunna trafikreglerna och såklart ha ett intresse för andra människor.


DETTA FÅR DU SOM VOLONTÄR
Som volontär får du vara med och sprida glädje, gemenskap och stärka hälsan - både din egen deltagarens! Som volontär kommer du också garanterat att delta i och höra många och härliga samtal med människor med olika erfarenheter och livshistorier. Du får också utveckla dina egna kunskaper när du tar del av Röda Korsets kurser och har möjlighet att utbilda dig inom bland annat första hjälpen. 

DETTA FÖRVÄNTAR VI OSS

Att du som volontär:

  • har ett genuint intresse av människor och en empatisk inställning
  • är lugn, trygg och flexibel
  • kan trafikregler och förstår att säkerheten är viktig för våra äldre passagerare
  • har kunskap och förståelse för olika behov och reaktioner samt kan skilja på egna behov och andras 
  • vill samarbeta med andra volontärer 
  • förstår och accepterar Svenska Röda Korsets arbetssätt och följa råd och anvisningar för verksamheten  
  • deltar i träffar för frivilliga och verka för att stämningen i frivilliggruppen är öppen och tillåtande
  • deltar i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget. 
  • utifrån ditt uppdrag ingår i Svenska Röda Korsets krisberedskap och efter egna förutsättningar är beredd att öka ditt engagemang vid kris

Är det här du? 

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet  

 

Kontaktperson

Siv Aspbäck, Volontärsamordnare
070-200 48 25
siv.aspback@redcross.se


Ansök