Engagera dig i Soppkök i Malmö!

Engagera dig i Soppkök i Malmö!

Plats: Malmö

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. 

I Malmö finns över 2800 hemlösa, ett par hundra EU-medborgare och ett ständigt ökande okänt antal papperslösa. Mer än 1000 barn lever utan en fast bostad, som de kan kalla sitt hem. De vanligaste orsakerna till hemlöshet för Malmömedborgare är missbruk och psykisk ohälsa, men alla kan drabbas. Livskriser, som till exempel skilsmässa eller arbetslöshet, kan göra att du tappar fotfästet i tillvaron. Malmökretsen erbjuder därför Soppkök, dit alla är välkomna, men vi riktar oss främst till personer i socialt utanförskap. 

Soppkök i Röda Korsets hus

Röda Korsets hus är en viktig mötesplats för personer som lever i socialt utsatta situationer. Soppköket äger rum varannan söndag varje månad mellan kl. 12-15. Vid varje tillfälle har vi drygt 150 gäster. Det är Malmö hemlösa, utsatta EU-medborgare och andra som hittar hit för en stunds gemenskap. Soppköket drivs till stor del med hjälp av donationer. Restauranger kokar soppa och konditorier skänker bröd. Volontärerna brer smörgåsar och kokar kaffe därtill. Ofta har vi utdelning av kläder, skänkta och från Secondhand butiken, och stickade mössor och vantar från både Röda Korset och Hjälpstickan. Många av våra gäster återkommer varje månad. Soppköket är mycket en trivsam träffpunkt med glad gemenskap.

Uppdragsbeskrivning 

Vi behöver engagerade volontärer för att värma soppa, bre smörgåsar, servera och för att sedan diska och städa.

Du förväntas: 

  • Delta minst en gång i månaden samt hjälpa till med förberedleser och efterarbete.
  • Delta i frivilligträffar som äger rum några gånger per termin.
  • Delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget. 
  • Utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris. 

Omfattning 

Vi ser gärna att du kan engagaera dig regelbundet och att har för avsikt att vara engagerad minst ett år förutsatt att inget oväntat händer. Detta på grund av att uppdraget är en social verksamhet som behöver kontinutet. 

Frivilligprofil

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du:  

  • Vara minst 18 år.  
  • Vara positiv, trygg och ärlig. 
  • Vana av att möta människor med olika erfarenheter och bakgrund och ha lätt för att samarbeta med andra. 
  • Vara lyhörd och uppmärksam på dina medmänniskors behov och reaktioner. 
  • Vara flexibel men också kunna sätta gränser.

Svenska Röda Korset

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. 

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 

Kontaktperson

Anna Nilsson, Verksamhetsutvecklare

anna.nilsson@redcross.se


Ansök