Frivillig inom humanitära värderingar

Frivillig inom humanitära värderingar

Plats: Uppsala

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. 

Vill du vara delaktig i att sprida kunskap om folkrätt och om Röda Korsets unika ställning och mandat?

Humanitära värderingar är en verksamhet inom Uppsala rödakorskrets som sprider kunskap om krigets lagar (internationell humanitär rätt), påtvingad migration och Röda Korset som organisation. Detta gör vi främst genom föreläsningar och kampanjer i sociala medier, men vi har högt i tak för nya idéer.

 

Frivilliga till sociala medier gruppen:

Inom Humanitära värderingar finns det en grupp som sysslar med att nå ut på sociala medier med den här informationen, och vi söker nu frivilliga till den gruppen. Tycker du om att skapa innehåll till sociala medier och vill fånga allmänhetens intresse för livsviktiga frågor? Sök då till att bli frivillig hos oss!

 

Frivillig till skolkontakter:

Inom Humanitära värderingar finns det en grupp som sysslar med att nå ut till gymnasieskolor i Uppsala med den här informationen, och vi söker nu frivilliga till den gruppen. Tycker du om att föreläsa och berätta för andra om intressanta saker? Vill du vara med och hjälpa oss sprida livsviktig information? Sök då till att bli frivillig hos oss!

Frivillig till civilsamhällesgrupppen:

Inom Humanitära värderingar finns civilsamhällesgruppen som sysslar med att anpassad informationsförmedling till olika målgrupper i olika organisationer, och vi söker nu frivilliga till verksamheten! Brinner du för att bidra till en mänskligare värld genom att sprida information om viktiga frågor? Är du intresserad av att fördjupa din kunskap om internationell humanitär rätt och påtvingad migration? Söker du ett flexibelt ideellt engagemang som får dig att utvecklas i en ambitiös gemenskap? Sök då till att bli frivillig hos oss!

 

För civilsamhällesgruppen krävs:

  • Tidigare erfarenhet, studier eller egen förkovran inom relevanta ämnen såsom juridik, samhällsvetenskap, humaniora etc.

Som frivillig i dessa uppdrag åtar du dig att:

· Arbeta enligt överenskommet schema.

· Delta i utbildningar och introduktion.

· Delta i gruppens planeringsmöten och utveckla verksamheten.

 

Personliga egenskaper:

· Ha en god kommunikativ förmåga.

· Behärska svenska och engelska i tal och med fördel även andra språk.

· Kunna arbeta självständigt och ta ansvar för att genomföra de uppdrag en har tagit på sig.

· Var lugn, trygg, lyhörd och flexibel.

· Vara empatisk.

· Vara van att hålla föreläsningar inför grupp.

 

Är det här du? 
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

 

Svenska Röda Korset

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. 

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet   

Kontaktperson

Uppsala rödakorskrets Uppsala rödakorskrets,
018-13 55 00
folkratt.uppsala@redcross.se


Ansök