Frivillig på Second hand i Ludvika

Frivillig på Second hand i Ludvika

Plats: Ludvika

Du behövs! Frivilligt engagemang utan ekonomisk ersättning utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig butiksmedarbetare inom second hand bidrar du till ett hållbart samhälle både genom att möjliggöra återanvändning men också genom resursmobilisering. Överskottet från intäkterna i second hand-butikerna går till Röda Korsets hjälpverksamhet lokalt, nationellt och internationellt

Uppdragsbeskrivning 

Att driva en secondhandbutik innehåller olika arbetsuppgifter. Alla frivilliga arbetar inte med allt, men alla kan göra något av:

  • Ta emot kläder och varor som skänks, sortera, tvätta och stryka.
  • Följa och uppdatera sortimentet i butiken.
  • Möta kunder, stå i kassan och ge service.
  • Städa lokalerna.
  • Du kommer att erbjudas introduktion och webbkurser.  

Omfattning 

Röda Korsets secondhand i Ludvika har öppet fredagar och lördagar. Vi skulle vilja öka öppettiderna, men de är beroende av hur många frivilliga som kan engageras: 

  • Du schemaläggs ungefär 3–4 timmar per gång men hur ofta avgör du själv. Du schemaläggs tillsammans med fler frivilliga. 

Är det här du?  

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du inga särskilda förkunskaper, men vi ser gärna att du är intresserad av butiksarbete och tycker om att möta människor och ge service. 

Därutöver ser vi gärna att du är lyhörd och flexibel och har ett trevligt bemötande.  

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet  

 

Kontaktperson

Margareta Adolfsson, Ordförande
0707876464
margareta.adolfsson@gmail.com


Ansök