Frivillig på Second hand-Prylgruppen

Frivillig på Second hand-Prylgruppen

Plats: Umeå

Hej alla i Umeå!

Vill du hjälpa oss genom att bli en av våra viktiga medarbetare i Prylgruppen på Mariedal? 

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas att:  

  • Packa upp, rengöra, värdera och prismärka porslin, husgeråd, inredning m.m. 
  • Vara röda korsets ansikte utåt
  • Delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.  
  • Utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid händelse av kris.  

Omfattning 

Du åtar dig att: 

  • schemaläggas tisdagar 9:15-13:15 eller onsdagar 13:15-17:15.

Plats

Röda Korset Second Hand på Mariedal Björnvägen 7E Umeå.

Är det här du?  

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 

  • inga förkunskaper krävs, men vi ser gärna att du är intresserad av prylat, intredning och tycker om att möta människor och samarbeta.  

Därutöver ser vi gärna att du: 

  • är lyhörd och flexibel. 
  • har ett trevligt bemötande.  

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet  

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig inom second hand bidrar du till ett hållbart samhälle både genom att möjliggöra återanvändning men också genom resursmobilisering. Överskottet från intäkterna i second hand-butikerna går till Röda Korsets hjälpverksamhet lokalt, nationellt och internationellt. Vi fungerar också som mötesplats där olika verksamheter erbjuds.  

Kontaktperson

Hanna Heinonen, Volontärsamordnare
0902059610
hanna.heinonen@umeakretsen.se


Ansök