Högläsning på äldreboende i Karlskrona kommun

Högläsning på äldreboende i Karlskrona kommun

Plats: Karlskrona

Ideellt uppdrag 

 Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. 

Uppdragsbeskrivning 

En gång i veckan träffar du en mindre grupp på 3-4 personer som du högläser för och samtalar med. Redan efter några gånger börjar ni lära känna varandra och du kan välja böcker utifrån intresse och eventuella önskemål. Uppdraget tar ca 1½ timme inklusive fikastund som äldreboendet bjuder på. Det är viktigt att låta dagsformen hos gruppen bestämma hur träffen ser ut. Ibland kanske du enbart läser och andra gånger kanske ni mest samtalar. Historierna väcker minnen och deltagarna i gruppen vill ofta berätta om dessa minnen.

Vi samarbetar i uppdraget med kommunens bibliotek, Vuxenskolan och Demensförbundet. Du får en halvdags utbildning hos Vuxenskolan och hjälp och tips av bibliotekarie att välja lättlästa böcker. Samtliga högläsare träffas för en gemensam sommar- respektive julavslutning där vi kan utbyta erfarenheter. Du får en kontaktperson både på äldreboendet och hos Röda Korset.

Våra frivilliga som är engagerade i högläsning upplever det som mycket givande och de beskriver hur glada och tillfreds de känner sig efter högläsningsstunden.

När vi har fått din intresseanmälan hör vi av oss till dig. Vi bokar in en träff på vårt kontor i Militärhemmet, centrala Karlskrona. Där får du chans att berätta lite mer om dig själv och du får information om Röda Korset och vår lokala verksamhet i Karlskrona kommun.

Att göra något för andra - det är en glädje för oss alla.

Varmt välkommen med din intresseanmälan!

Omfattning 

Du åtar dig att: 

  • genomföra ditt uppdrag regelbundet enligt överenskommelse en gång i veckan.
  • delta i introduktion, kurser och regelbundna träffar med frivilliggruppen. 

Är det här du? 

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 

  • kunskap och förståelse för olika behov och reaktioner.  
  • god kommunikativ förmåga.  
  • kunna skilja på egna behov och andras.  

Därutöver ser vi gärna att du: 

  • är minst 18 år. 

Det är också viktigt att du: 

  • är lugn, trygg, lyhörd och flexibel.  
  • är empatisk och har en positiv livssyn.  
  • kan bekräfta och vågar vara känslomässigt nära.  
  • är öppen för återkoppling och handledning.  

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet  

 

Kontaktperson

Åse Falck, Vik / Verksamhetsledare
0702 2097975
besok.karlskrona@redcross.se


Ansök