Mat och Gemenskap - Bli Frivillig i Hjärtat

Mat och Gemenskap - Bli Frivillig i Hjärtat

Plats: Malmö

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete.I Röda Korsets hus i Malmö har vi flera verksamheter och den största av dem är Hjärtat. Här möter vi vuxna människor i olika typer av utsatthet. Maten är verksamhetens kärna men det är också en viktig social mötesplats där människor kan prata, umgås och spela spel eller bara vara inomhus.

Till Hjärtat välkomnar vi alla vuxna som behöver oss, med särskilt fokus på människor som lever i hemlöshet, har otrygga boendelösningar, lever i social och/eller ekonomisk utsatthet eller på andra sätt befinner sig i en utsatt situation, människor som är ofrivilligt ensamma och vill hitta en social mötesplats. Tröskeln ska vara låg och verksamheten trygg och välkomnande

Hit kommer de som behöver det: människor som behöver mat, människor som behöver sköta sin grundläggande hygien i form av dusch och tvätt, människor som behöver gemenskap, människor som behöver skydd från väder och vind.

Har du tid, hjärta och engagemang? Då är du välkommen att vara frivillig i denna verksamhet!
 
Var: Röda Korsets Hus - Katrinelundsgatan 10
När: Måndagar och Torsdagar kl. 15.30-19.00
 
Exempel på uppgifter som förekommer på Hjärtat:
 • Servering av mat och fika
 • Bidra till en trygg och välkomnande miljö
 • Samtala och lyssna när det behövs
 • Plocka i ordning innan och efter verksamheten
 • Hålla koll på dusch- och tvättschema
Som frivillig får du:
 • Vara med i en fin och givande verksamhet där du träffar nya människor och blir en del av ett dynamiskt team
 • Utbildning och nya erfarenheter
 • Möjlighet att bidra till ett varmare och mer inkluderande Malmö
 • En möjlighet att vara en del av världens största humanitära organisation och vetskapen om att du gör skillnad för människors liv

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas: 

 • delta regelbundet vid i verksamheten enligt överenskommelse med frivilligledarna. 
 • erbjuda medmänskligt stöd, såsom samtal och matudelning.  
 • samarbeta med andra frivilliga, bistå frivilligledaren i planering av verksamheten och utveckling av verksamheten.  
 • förstå och acceptera Svenska Röda Korsets arbetssätt och följa råd och anvisningar för verksamheten.  
 • delta i träffar för frivilliga och verka för att stämningen i frivilliggruppen är öppen och tillåtande. 
 • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget. 
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris. 

Omfattning 

Du åtar dig att: 

 • genomföra ditt uppdrag regelbundet enligt överenskommelse, gärna varje vecka eller var fjortonde dag.  
 • delta i introduktion, kurser och regelbundna träffar med frivilliggruppen. 

Är det här du? 

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du:
 • Vara minst 18 år gammal
 • Ha förmåga att sätta gränser och följa rutiner och riktlinjer
 • Vara empatisk och möta människor med respekt, oavsett deras bakgrund och situation
 • Ha lätt att samarbeta med andra
 • Vara trygg och lugn även under pressade och känslosamma situationer
 • Kunna ta ansvar
 • Dela Röda Korsets värdegrund

Är du dessutom en hejare på att bre smörgåsar och koka kaffe är det ett extra plus! Vi kämpar för att kunna hålla öppet och finnas till för de som behöver oss. Vill du vara en del av detta fantastiska projekt? Sök idag!

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet  

Kontaktperson

Anna Nilsson, Frivillighetsansvarig

anna.nilsson@redcross.se


Ansök