Röda Korset i Malmö söker dig med stort samhällsengagemang för ideellt styrelseuppdrag.

Röda Korset i Malmö söker dig med stort samhällsengagemang för ideellt styrelseuppdrag.

Plats: Malmö

Ett viktigt och utmanande styrelseuppdrag.

Malmökretsen av Svenska Röda Korset är en stark humanitär kraft som arbetar lokalt i Malmö för att stärka människor och vår stad. Vi arbetar långsiktigt för ett inkluderande Malmö men har också beredskap att agera snabbt vid kris i Malmö. Vi söker nu personer med stort samhällsengagemang för ett ideellt styrelseuppdrag.

I uppdraget får du inflytande över Röda Korsets utveckling i Malmö och blir en del av en gemenskap där alla vill lindra och förhindra lidande för människor som behöver det. Du får inblick i alla våra verksamheter samt utbildning om Röda Korset och fortbildning i Röda Kors-frågor.

 

Uppdragsbeskrivning 

Vi ser att du har ett stort engagemang för humanitärt arbete och ett hållbart samhälle. Du har tid att lägga några timmar i veckan på ideellt arbete för oss, med möten förlagda till kvällar och helger. Det är ett plus med erfarenhet från annat styrelsearbete. I år ser vi också gärna personer som har en god förankring i staden, när det gäller offentlig eller ideell verksamhet.

Vi vet att blandade erfarenheter ger styrka och effektivitet i allt arbete. Därför vill vi att våra rekryteringar ska bidra till ökad mångfald i vår organisation.

Du förväntas: 

 • leda, förvalta och utveckla kretsens verksamhet och ekonomi i enlighet med grundprinciper, stadgar, beslut och riktlinjer fastställda av Svenska Röda Korset.  
 • under året tillsammans med resten av styrelsen hålla medlemmar, frivilligledare och frivilliga informerade samt ha en stöttande roll gentemot dem.   
 • under året tillsammans med resten av styrelsen ansvara för rapportering av kretsens verksamhet och ekonomi.  
 • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.  
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris. 

Omfattning 

Du åtar dig att: 

 • delta när kretsstyrelsen sammanträder minst fyra gånger per år enligt stadgarna 
 • löpande delta i kretsstyrelsens arbete under året 

 Är det här du? 

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 

 • ta ett aktivt ställningstagande för Röda Korsets värderingar 
 • ha erfarenhet eller intresse av styrelse- eller föreningsarbete 
 • ha förmåga att samarbeta med andra
 • vara strukturerad, ansvarsfull och strategisk. 

Svenska Röda Korset 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 

Maila ditt intresse till Malmökretsens valberedning: valberedning.malmo@redcross.se. Skriv några rader om vem du är, dina erfarenheter och vad du kan bidra med. Sista ansökningsdag är den 10 januari 2024.

Kontaktperson

Anna Nilsson, Frivillighetsansvarig

anna.nilsson@redcross.se


Ansök