Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdar i sjukvården

Plats: Uppsala

Vill du hjälpa dina medmänniskor som rödakorsvärd på Akademiska sjukhuset?

En rödakorsvärd är ett medmänskligt stöd och ger hjälp till patienter, anhöriga och besökare på sjukhuset. Det kan exempelvis vara att lyssna vid oro, visa tillrätta på sjukhuset samt hålla sällskap en stund. Som värd utför du inget vårdarbete eller uppgifter som ordinarie personal ska utföra.

Rödakorsvärdar finns idag på akuten, i ingång 70 och ingång 100/101. I dagsläget söker vi rödakorsvärdar till akuten

Som Rödakorsvärd åtar du dig att:

  • Delta i introduktion och utbildning.
  • Arbeta enligt överenskommet schema minst ett tretimmarspass var 14:e dag.
  • Följa de rutiner, instruktioner och gränser som finns för arbetet.

Personliga egenskaper:

  • Är lugn, trygg, lyhörd och flexibel.
  • Är empatisk och serviceinriktad.
  • Har god förmåga att skapa kontakt och lätt för att kommunicera.
  • Behärskar svenska och gärna även andra språk.
  • Kan arbeta självständigt.
  • Har tillräckligt god hälsa för att kunna gå och stå mycket under ett tretimmarspass.
  • Har fyllt 18 år.

Låter detta som du?

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet  

Kontaktperson

Uppsala rödakorskrets Uppsala rödakorskrets,

rodakorsvard.uppsala@redcross.se


Ansök