Stella - en mentorsverksamhet för våldsutsatta kvinnor

Stella - en mentorsverksamhet för våldsutsatta kvinnor

Plats: Umeå

Du behövs!

Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Sedan hösten 2021 har vi drivit Stella, en stödverksamhet för våldsutsatta kvinnor och deras barn som är i behov av socialt, emotionellt och praktiskt stöd när dom ska återetablera sig i samhället efter uppehåll på skyddat boende, eller efter dom har fått andra stödinsatser för sin våldsutsatthet.

Som mentor till en våldsutsatt kvinna ska du vara ett stöd, en resurs och en vän i en period som för många kvinnor upplevs som svår och sårbar.  Ditt uppdrag är att möta kvinnan utifrån hennes önskemål och behov där du ser mötet som en möjlighet till att ta del av hennes livsvärld och låta henne ta del av din, samtidigt som du delar med dig av dina resurser, erfarenheter och kunskaper. För att bli en mentor i Stella måste du ha tid till att lyssna, vara en medmänniska, samt ha en önska om att göra något gott för andra. 

 

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas: 

 • förplikta dig till att vara mentor för en våldsutsatt kvinna i en period på 9 till 12 månader 
 • delta på grundutbildning om våld i nära realtioner. Du erbjuds även fortbildning, handledning och sociala träffar med andra frivilliga mentorer i Stella. 

 

Omfattning

Du åtar dig att:

 • ha kontakt med den kvinna du är mentor för ungefär en gång i veckan 
 • träffa kvinnan minst två gånger i månaden under den begränsade tid som är avtalad för uppdraget, några timmar åt gången
 • delta i olika aktiviteter och bidra med olika former av stöd som kvinnan önskar och är i behov av
 • delta i ett refleterande samtal och genomföra en evaluering när perioden för uppdraget är över

 

Frivilligprofil

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget. 

På grund av verksamhetens egenart kan enbart kvinnor vara frivilliga i Stella. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 

 • vara minst 25 år 
 • visa fram utdrag ur belastningsregistret och signera tystnadslöfte
 • genomföra grundutbildningen om våld i nära relationer. Efter utbildningen följs du upp med ett individuellt samtal med verksamhetsledaren för Stella.  

 

Det är också viktigt att du: 

 • är lugn och trygg i dig själv och har god självkännedom. Om du har egna erfarenheter av våld är det viktigt att du har ett avklarat förhållande till din egen våldshistoria
 • är lyhörd och uppmärksam på dina medmänniskors behov och reaktioner, samt kunna skilja på egna behov och andras
 • kan bekräfta och vågar vara känslomässigt nära
 • är nyfiken och kreativ
 • är flexibel men också bra på att kunna sätta gränser 

 

Är det här du?  

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget. 

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. 

Vi har sju grundprinciper: 

Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet  

Kontaktperson

Trine Munkvold Lindset

Projektledare Stella

0731010405

trine.munkvold@umeakretsen.se

Kontaktperson

Trine Munkvold Lindset, Projektledare för Stella
0731010405
trine.munkvold@umeakretsen.se


Ansök