Utbildare för frivilligledare och förtroendevalda

Utbildare för frivilligledare och förtroendevalda

Plats: - Ospecificerad plats -

Svenska Röda Korset söker dig som vill leda våra kurser för styrelser och frivilligledare.


Kursen för frivilligledare fokuserar på värderingsstyrda, inkluderande ledarskapsprinciper och hållbarhet inom frivilligarbete. Den ger konkreta tips och verktyg för att planera och genomföra frivilliguppdrag på ett effektivt sätt.

Styrelseutbildningen är en fördjupning av vår webbutbildning Att leda en krets. Den ger förståelse för styrelsens uppdrag och ansvar i kretsen. Särskilt fokus läggs vid att leda värderingsstyrt i en ideell organisation och skapa förutsättningar för ett inkluderande och hållbart frivilligarbete.

I båda kurserna läggs stor vikt vid diskussioner och praktiska övningar för att utforska olika aspekter av ledarskapet. En viktig del av utbildarrollen är att facilitera erfarenhetsutbyte och samtal.

Uppdragsbeskrivning 
Som utbildare:

 • Planerar och genomför du våra utbildningar, både fysiskt och/eller digitalt, under helger, vardagar och kvällar. Varje utbildning är en hel dag.
 • Har du ett frivilliguppdrag och får arvode enligt avtal.

Svenska Röda Korset centralt betalar för utbildarens reskostnader och eventuell logi i samband med uppdrag. Det ges ingen ersättning för eventuell förlorad arbetsinkomst.

Omfattning
Du åtar dig att:

 • Genomföra minst en till två kurser per år, gärna fler.
 • Delta i de kurser som krävs för uppdraget, samt träffar och fortbildning

För att kunna utföra uppdraget behöver du:

 • Ha eller ha haft ett uppdrag som frivilligledare eller förtroendevald hos Svenska Röda Korset.
 • Kunna motivera och engagera andra.
 • Känna dig bekväm med att leda samtal i grupper.
 • Kunna utbilda på svenska; om du kan fler språk är det meriterande.

Därutöver ser vi gärna att du:

 • Har erfarenhet av att leda lärande eller pedagogiskt arbete.
 • Har erfarenhet av att arbeta med mångfald och inkludering.
 • Har erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg.

 

Matilda Hägglund
Verksamhetsutvecklare
matilda.hagglund@redcross.se

 

Kontaktperson

Zinijad Jagurdzija, Verksamhetsutvecklare

zinijad.jagurdzija@redcross.se


Ansök