Vi behöver fler frivilliga till Språkträning och läxhjälp i Uppsala

Vi behöver fler frivilliga till Språkträning och läxhjälp i Uppsala

Plats: Uppsala

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Genom att vara frivillig inom läxhjälp bidrar du till att stärka människors förutsättningar att hantera och påverka sin situation. Idag ställs höga krav på skolgång och utbildning. Där skolans resurser inte räcker ger du extra stöd till både unga och vuxna i skolarbetet. Lika viktigt är att läxhjälpen erbjuder ett sammanhang och social gemenskap. 

På vår Träffpunkt på Trädgårdsgatan, som har öppet måndag- fredag 10.00-15.00, behövs du.

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas: 

 • sprida information om, utveckla och aktivt leda verksamheten tillsammans med andra frivilliga och med deltagarna. 
 • stödja unga och vuxna att själva komma vidare med sina studier genom att lyssna och förklara. 
 • i lugn och ro lösa problem tillsammans med deltagarna. 
 • förklara uppgifter och sammanhang och att visa var deltagaren själv kan söka information och fakta.
 • utifrån schema dagtid utföra ditt uppdrag
 • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.  
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris. 

Omfattning 

Du åtar dig att: 

 • i dialog med frivilligledaren komma överens om en omfattning som passar både dig och verksamheten. 

Är det här du?  

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 

 • ha erfarenhet av att arbeta i grupper. 
 • ha pedagogisk förmåga. 
 • ha förmåga att organisera och planera. 
 • Kunna prata svenska
 • för det här uppdraget begär vi ett utdrag ur belastningsregistret eftersom informationen emellanåt riktas mot ungdomar.

Det är också viktigt att du:  

 •  är lugn och trygg i dig själv och har god självkännedom. 
 •  är nyfiken, lyhörd och flexibel.  

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 

 

Kontakta verksamheten för frågor

Kontaktperson

Uppsala rödakorskrets,

migration.uppsala@redcross.se


Ansök