Vill du vara med och engagera dig i Plåsterskolan på Södermalm i Stockholm

Vill du vara med och engagera dig i Plåsterskolan på Södermalm i Stockholm

Plats: Stockholm

Plåsterkolan, riktar sig till förskolebarn i åldern 4-6 år. Vi söker nu frivilligledare, som ser vikten av att förmedla kunskap och brinner för att arbeta med barn. 

Beskrivning:  

Vi ser det som betydelsefullt att lära ut och inkludera barn i hur man kan hjälpa till när någon gör sig illa. Det kan handla om ett litet skrubbsår eller att man som först på plats, möter en person som mår dåligt och behöver hjälp att komma till ett sjukhus. Plåsterskolan, som lär ut just detta, är en viktig verksamhet som nu kommer att återstartas inom ramen för vår verksamhet Första Hjälpen för alla, FHA.  

Syfte: 

Att på ett pedagogiskt och lekfullt sätt, ge barn kunskap om hur de kan hantera ett mindre tillbud kopplade till kris utan att själv gripas av panik. Det kan vara att ta hand om ett mindre sår eller känna till varför ett blåljusfordon finns, samt hur man larmar när man snabbt behöver påkalla hjälp från sjukvården. 

Uppdragsbeskrivning: 

Du förväntas att: 

 • kontakta befintliga förskolor på Södermalm 
 • presentera Plåsterskolans verksamhet och upplägg för ansvarig föreståndare på förskolan 
 • planera tid/datum för besök på förskolan och genomföra minst 10 st lektioner/termin  
 • att föra en kontinuerlig dialog med kontaktperson i styrelsen 
 • att informera om och vid förfrågan representera verksamheten internt och externt  
 • att samarbeta med andra verksamheter internt och externt enligt verksamhetsplanen när det behövs 
 • att vid behov rekrytera frivilliga till verksamheten  
 • ansvara för den månatliga rapporteringen i Röda Korsets system för verksamhetsrapportering 
 • att följa Röda Korsets värderingar och grundprinciper 

Är det här du? 

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Kompetenskrav: 

Uppdraget kräver att man är tillgänglig på dagtid. Utöver obligatoriska grundläggande utbildningar kommer en introduktion att hållas innan verksamheten startas. Utveckling i form av webbkurser kommer att erbjudas fortlöpande.  

För att kunna utföra uppdraget ser vi att du behöver: 

 • ha förmåga att på ett pedagogiskt sätt, förmedla information på en nivå som barn kan förstå 
 • ha förmåga att organisera och planera 
 • att med glatt humör och energi kunna motivera och engagera barn  
 • ha erfarenhet av att stå inför och arbeta med olika typer av människor 
 • ha datorvana och tillgång till dator 
 • eftersom uppdraget är riktat mot barn fordras ett utdrag ur belastningsregistret 
 • vara villig att delta i Röda Korsets utbildningar som krävs för uppdraget 
 • vara villig att arbeta utifrån Röda Korsets värderingar och grundprinciper 

Vi har sju grundprinciper: 

Humanitet - Opartiskhet - Neutralitet - Självständighet - Frivillighet - Enhet - Universalitet  

Vi ser fram emot att höra ifrån dig! 

Röda Korset Södermalm 

 

 

 

 

 

Kontaktperson

Birgit Dahlström,

birgit.dahlstrom@redcross.se


Ansök