Volontära på Röda Korset

Volontära på Röda Korset

Plats: Varberg

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete.

 

Till butiken lämnas gåvor av många olika slag som sedan säljs antingen i butik eller på auktion. Vi behöver hjälp både med bemanningen av butiken när den är öppen och det förberedande arbetet när butiken är stängd.

Just nu behöver vi hjälp inom fler avdelningar, vi träffas gärna och berättar mer över en kopp kaffe. Du är också välkommen in på ett förutsättningslöst prova på pass för att testa om det är något för dig.

I butiken arbetar vi i olika grupper med att bemanna eller förbereda inlämnade gåvor för försäljning, hjälp till inom ett område som porslin eller kläder kontinuerligt eller ryck in ibland bara när det passar dig.  Du bidrar till arbetet med att hålla igång  Röda Korsets hjälpverksamhet lokalt, nationellt och internationellt

 

Omfattning 

Du åtar dig att: 

  • Du avgör själv hur ofta och när det passar dig. Du schemaläggs tillsammans med fler frivilliga. 

Är det här du?  

 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Fyll i svar via denna annons eller kontakta oss på frivillig.varberg@redcross.se eller via sms till 0761 095 850 så bokar vi en träff där vi berättar mer på ett förutsättningslöst möte.

Kontaktperson

Peter Björck, Verksamhetsledare
0340695850 eller 076-109-5850
peter.bjorck@redcross.se


Ansök