Volontärarbete i Second handbutiken i Botkyrka

Volontärarbete i Second handbutiken i Botkyrka

Plats: Botkyrka

 

 

 

 

 

 

Vi söker dig som vill volonärarbeta i Stockholmsområdets finaste Second Handbutik. Du behövs!

Att göra gott och hjälpa andra är bra för dig, för samhället och för de som behöver hjälp. Hos oss kan du få en meningsfull tillvaro. Vi är många volontärer som hjälps åt för att bidra till Röda Korsets enorma arbete såväl lokalt som i krig och katastrof. Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig butiksmedarbetare inom second hand bidrar du till ett hållbart samhälle både genom att möjliggöra återanvändning men också genom resursmobilisering. Överskottet från intäkterna i second hand-butikerna går till Röda Korsets hjälpverksamhet lokalt, nationellt och internationellt. På flera platser i landet fungerar också butikerna som mötesplatser där olika verksamheter erbjuds.  

Vad innebär volontärarbete i vår butik?

Vi vill att du kan 

  •  Följa och uppdatera sortimentet i butiken dagligen 
  •  Möta kunder, stå i kassan och ge service
  •  Bidra till att butikens estetiska riktlinjer efterlevs 

Därutöver ser vi gärna att du: 

  • är lyhörd och flexibel. 
  • har ett trevligt bemötande.  

Vi vill också att du

  • Deltar i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.  

Omfattning 

Du kan bestämma själv hur mycket eller lite, men vi ser gärna att du kan arbeta åtminstone en gång i veckan. Du schemaläggs ungefär 3–4 timmar per gång men hur ofta avgör du själv. Du schemaläggs tillsammans med fler frivilliga. 

Vad får du?

Du kommer att ingå i ett härligt positivt gäng som får energi av att träffa andra och att bidra till Röda Korsets verksamheter runt om i världen. Du kommer att ingå i en social gemenskap och få nya vänner. Du får vara med och utveckla en fin butik och känna glädjen att dela detta med andra.

Vad är viktigt? 

Du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet  

 

Kontaktperson

Petra Nylund, Butikschef

petra.nylund@redcross.se


Ansök