Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Svenska Postkodlotteriet

Sedan 2008 har Svenska Postkodlotteriet varit en viktig partner och stöttat vårt arbete för de mest utsatta, i Sverige och i världen.
Sedan 2008 har Svenska Postkodlotteriet varit en viktig partner och stöttat vårt arbete för de mest utsatta, i Sverige och i världen.

Tack vare alla lottköpare har Svenska Postkodlotteriet i många år kunnat ge ett värdefullt stöd till vårt arbete för att förhindra och lindra mänskligt lidande i Sverige och runt om i världen.

Som förmånstagare till Postkodlotteriet får vi ett basstöd som gör att vi vid internationella kriser och katastrofer kan hjälpa människor på flykt, stärka lokalsamhällens motståndskraft, ge sjukvård och tillgodose basala behov.

I Sverige kan vi bland annat stärka vår beredskap i händelse av kris, bidra till en förbättrad hälsa och ökad trygghet och delaktighet för människor i socioekonomiskt utsatta områden, och vi kan ge stöd och behandling till personer med trauman från flykt, krig och tortyr.

Vi har också fått extra stöd till specifika projekt runt om i världen. Ett av dessa har bidragit till att förbättra kvinnors hälsa, ställning och säkerhet i Bangladesh och har inneburit ett ökat deltagande för kvinnorna i lokalsamhället.

Postkodlotteriets logotyp

"Röda Korset har alltid haft en tydlig och synlig roll i civilsamhället. Vi känner oss trygga i att pengarna går till någonting bra och verkligen gör skillnad"

– Hélène Carlbark, välgörenhetschef Svenska Postkodlotteriet