Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Aktivitetsledare bössinsamling och event

Plats: Gävle

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som aktivitetsledare får du chansen att planera och leda kreativa insamlingsaktiviteter och event tillsammans med andra frivilliga. Intäkterna går till Svenska Röda Korsets humanitära arbete lokalt, nationellt och internationellt.  

Bomhuskretsen har insamlingsbössor i 10-tal butiker i Gävle med omnejd och vi deltar i ungefär 2-3 event om året, t.ex. julmarknader. 

Uppdragsbeskrivning  

Du förväntas att:

 • ansvara för bössinsamling i butiker; ha dialog med butiksägarna, tömma bössor och rapportera insamlade medel till kassör, placera ut nya bössor med rätt insamlingsmaterial.
 • aktivt delta i insamlingsaktiviteter och lokala event  
 • bidra med egna idéer för att utveckla verksamheten..
 • delta i en introduktion, utbildningar och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.  
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris. 

Omfattning  

Du åtar dig att:  

 • utföra uppdraget genom överenskommelse med kretsstyrelse och/ eller tjänsteperson. 

Är det här du?   

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.   

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.  

För att kunna utföra uppdraget behöver du:  

 • inga formella förkunskaper men erfarenhet av frivilligt arbete eller / och stor förståelse för frivilligengagemang är önskvärt och behövs för att trivas med uppdraget. 
 • vara en bra koordinator.  
 • vara resultatinriktad. 
 • vara social och ha lätt för att kommunicera och ta kontakt.  

Därutöver ser vi gärna att du:  

 • är lyhörd och flexibel.  
 • har energi och idéer. 
 • gillar att jobba i team.  

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.   

Vi har sju grundprinciper:  
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet   

 

Kontaktperson

Anders Jansson Gladh

0706769006
bomhus@redcross.se


Ansök