Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Besöksverksamhet - Häkte

Plats: Uppsala

Häktesbesökare

Din hjälp behövs som häktesbesökare!

 

Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Genom att besöka häktade bidrar du till att stärka skyddet för deras rättigheter som frihetsberövade. Du ger, genom samtal, medmänskligt stöd för att stärka psykisk hälsa och bidra till ett värdigt och humant bemötande i en mycket utsatt situation. Vi besöker i första hand häktade som sitter med restriktioner. Där blir Röda Korset besök extra viktigt.

 

Alla har rätt till en social kontakt.

 

Uppdragsbeskrivning: 

Du förväntas:

 • Delta i nätverksträffar och möten (en gång per termin)
 • Delta i obligatorisk grundkurs och webbkurser. Du erbjuds även fortbildningar för uppdraget.
 • Delta i ett studiebesök på häktet
 • Gå obligatorisk utbildningen i februari

 

Vi ser gärna att du:

 • Har förmåga att kommunicera med olika människor
 • Har förståelse för personer i utsatta situationer
 • Är en empatisk person som är beredd att möta personer som är misstänkta för olika typer av brott

 

Omfattning:

Du åtar dig att:

 • Besöka häktet minst en gång i månaden (besökstiden är söndagar 13:00-15:00).
 • Utföra uppdraget under minst ett år
 • Delta i möten med verksamhetsgruppen (en gång per termin)

 

För att kunna utföra uppdraget behöver du:  

 • Skriva under överenskommelse och tystnadslöfte samt Kriminalvårdens sekretess. 
 • Lämna ett utdrag ur belastningsregistret 
 • Vara minst 18 år 
 • Ha en gymnasieexamen
 • Ha ett svenskt medborgarskap

Det är meriterande om du kan tala och förstå andra språk än svenska och engelska.

 

Är det här du?

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.

Kontaktperson

Uppsala rödakorskrets


haktesbesok.uppsala@redcross.se


Ansök