Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Besöksverksamhet - Häktet i Helsingborg

Plats: Helsingborg

Ideellt uppdrag 

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Genom att besöka häktade bidrar du till att stärka skyddet för deras rättigheter. Du ger, genom trevliga samtal och fika i avslappnad miljö, medmänskligt stöd som stärker psykisk hälsa och bidrar till ett värdigt och humant bemötande för personer i en mycket utsatt situation.  

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas:  

 • vara en aktivt närvarande och lyssnande medmänniska. 
 • förstå och acceptera Svenska Röda Korsets arbetssätt och följa organisationens styrdokument och riktlinjer samt Kriminalvårdens anvisningar. 
 • samarbeta med frivilligledaren och andra frivilliga inom verksamheten. 
 • delta i nätverksträffar och möten. 
 • verka för att stämningen i verksamhetsgruppen är öppen och tillåtande. 
 • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget. 
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris. 

Omfattning 

Du åtar dig att: 

 • göra 1-2 besök i månaden på söndagar, 1,5 timme per tillfälle.
 • utföra uppdraget under minst ett år. 
 • delta i regelbundna möten med verksamhetsgruppen. 

Är det här du? 

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  Det är meriterande om du kan tala och förstå andra språk än svenska och engelska.  

För att kunna utföra uppdraget behöver du:  

 • skriva under överenskommelse och tystnadslöfte samt Kriminalvårdens sekretess. 
 • lämna utdrag ur belastningsregistret, ett till Röda Korset Helsingborg och ett till Kriminalvården.
 • vara minst 25 år. 
 • ha kunskap och erfarenhet av att förstå människors olika behov och reaktioner. 
 • ha förmåga att kommunicera med andra människor. 

Det är också viktigt att du: 

 • är lugn och trygg i dig själv och har god självkännedom. 
 • är empatisk och vågar möta personer som blir känslomässiga. 
 • kan sätta gränser, både för dig själv och andra samt hålla dig till riktlinjer.  
 • har lätt för att arbeta i grupp och är kommunikativ.  

Vi ser mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

Du får:          

 • Utbildning inom bland annat Rödakorskunskap, Första hjälpen, Hur man kan mötas i vardag och kris och vad det innebär att vara häktesbesökare.

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. 

Allt vi gör utgår från sju grundprinciper:
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet.

Kontaktperson

Linda Madsen
Frivilligledare

haktesbesok.helsingborg@redcross.se


Ansök