Nödläge i Libyen och Marocko

Ge en gåva till vårt katastrofarbete världen över >

Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Bli gruppledare för Språkverkstan

Plats: Stockholm

Bli gruppledare för Språkverkstan

Röda Korset Södermalm är en lokalförening i Stockholm. Vi håller på att starta upp Språkverkstan på söder igen och söker engagerade gruppledare.

Behovet av att ha tillräckliga språkkunskaper för att klara sig i olika vardagssituationer är stort. Språkverkstan erbjuder kostnadsfri, klassrumsbaserad språkträning på kvällstid till alla som vill lära sig svenska. Det finns fyra språknivåer, från introduktion till avancerad nivå. Den fysiska verksamheten har funnits inom Svenska Röda Korset i ca 15 år, men pausades och blev digital under pandemin.

Som gruppledare ansvarar du för språkträningen en vald veckodag, vilket bland annat innebär att se till att det finns tillräckligt många språktränare just den kvällen. Du jobbar nära verksamhetsledaren som har det övergripande ansvaret för hela Språkverkstan. Du kan även själv vara språktränare om du vill.

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget som gruppledare innebär att du:

 • Ansvarar för bemanningen av språktränare för din kväll, t ex måndagar och kontaktar vikarier om någon av språktränarna fått förhinder.
 • Deltar vid Språkverkstans gruppledarmöten.
 • Bidrar till språktränarnas trivsel och verksamhetens utveckling.
 • Ser till så att statistiken fylls i av respektive språktränare.
 • Vidarebefordrar information till Språktränarna.
 • Ansvarar för nycklar, larmar av/på i lokalen. Ser till att klassrummet är återställt efter språkträningen, släcker och låser.

Som gruppledare får du, för att klara ditt uppdrag:

 • Digital utbildning av Svenska Röda Korset.
 • Introduktion
 • Kontinuerligt stöd av verksamhetsledaren.

Vi söker dig som:

 • Är lugn och trygg i dig själv.
 • Är initiativtagande, lösningsfokuserad och bra på att samarbeta.
 • Vill coacha och motivera språktränarna.
 • Delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar.
 • Vill arbeta och verka för ett medmänskligt Sverige i en hållbar värld.

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.

Omfattning:

Total tid inklusive förberedelser och eftersnack är ca tre timmar per kväll. Språkträningen sker kl. 18.00-19.45. Gruppledare och språktränarna kommer/stannar ca 30 minuter före och efter språkpassen.

Vi ser helst att du kan vara gruppledare en gång i veckan, eller minst en gång varannan vecka.

Språkträningen genomförs tre-fem kvällar centralt i Stockholm. Som gruppledare (och eventuellt språktränare) behöver du vara på plats en kväll i veckan alternativt en kväll varannan vecka.

Välkommen med din ansökan!

Anmäl ditt intresse så snart som möjligt. I oktober kallar vi till ett informationsmöte. Vi planerar att starta Språkverkstan i november.

Svenska Röda Korset

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.

 Vi har sju grundprinciper:

Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet

 

Kontaktperson

Anita Utterström
Styrelseledamot

anita.utterstrom@redcross.se


Ansök