Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Bli språkvän du också!

Plats: Halmstad

Är du ny i Sverige?

Genom att bli språkvän får du möjlighet att prata svenska och lära dig mer om den svenska kulturen och det svenska samhället. Du blir matchad med en person som bor i Sverige och som talar svenska.Du kan delta ensam eller med din familj eller dina kompisar. 

 

 

Är du etablerad i Sverige?

Genom att bli språkvän hjälper du en person som är ny i Sverige att få en bra start i sitt nya land. Engagemanget är ideellt och inga förkunskaper krävs mer än att du talar svenska. Du kan delta ensam, med din familj eller med dina kompisar.

Du delar med dig av din tid och dina erfarenheter och får själv nya kunskaper och perspektiv. Ert umgänge ger den som är ny i Sverige stöttning i bland annat att lära sig mer om svenska traditioner, strukturer och oskrivna lagar.

Ni förväntas att: Träffas två gånger i månaden och har kontakt minst en gång i veckan. Det viktigaste är att ni har roligt tillsammans! 

Är det här du? 
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du:  

Svenska Röda Korset

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. 

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet   

Kontaktperson

Susanne Brining
Språkvänskoordinator
070-3540559
sprakvanner.halmstad@redcross.se


Ansök