Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Bli språkvän idag i Halmstad!

Plats: Halmstad

Vi matchar nya språkvänner, men i nuläget har vi vårt första gemensamma matchningssamtal digitalt istället för att träffas som vanligt. Efter matchning bestämmer ni hur ni vill umgås, men vi uppmuntrar alla att träffas digitalt och utomhus i största möjliga utsträckning. 

Om verksamheten

Röda Korset i Halmstad bedriver språkvänsverksamhet för att främja integration genom att skapa kontakter mellan nyanlända och etablerade kommuninvånare. Språkvänner är en fadderverksamhet för nyanlända personer eller familjer. Genom att bli språkvän har du möjlighet att dela med dig av din erfarenhet av att bo och leva i Sverige.

Uppdragsbeskrivning 

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som språkvän till en nyanländ person eller familj har du två roller-att guida och att guidas. Ditt uppdrag är att möta din språkvän utan ett "vi-och-dom-tänkande" där du ser mötet som en möjlighet till egen utveckling och lärande samtidigt som du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Det handlar om att lära känna varandra över kulturgränserna, ha roligt tillsammans och kanske få en vän för livet.

Du förväntas: 

 • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även eventuell fortbildning för uppdraget.
 • komma överens med din språkvän om hur ni vill att era möten ska vara. Det kan handla om sociala aktiviteter, yrkesmässiga besök/nätverk, idrottsaktiviteter eller annat ni båda finner lämpligt. 
 • vara lyhörd för språkvännens intressen och kunskaper 
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris. 

Du förväntas inte att:

 • ge ekonomiskt stöd
 • fungera som god man eller boendestödjare 

Omfattning 

Du åtar dig att: 

 • ha kontakt med din språkvän ungefär en gång i veckan via telefon, sociala medier eller personligt möte.  
 • träffa din språkvän minst två gånger i månaden under den tid som uppdraget varar. 
 • uppdraget varar så länge båda parter vill eller i sex månader om inga hinder uppstår. Efter en sexmånadersperiod finns det möjlighet att förlänga uppdraget om du vill. 

Är det här du?

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du:  

 • tala bra svenska
 • uppleva dig som etablerad och ha grundläggande kunskaper om det svenska samhället.
 • vara lyhörd, lugn och trygg i dig själv samt ha god självkännedom och förmåga att sätta gränser.
 • vara nyfiken, ödmjuk och flexibel.
 • kunna bekräfta andra och vara en god medmänniska.

 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet  

Kontaktperson

Sanja Savic
Språkvänskoordinator

assistent.halmstad@redcross.se.


Ansök