På rodakorset.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. 

Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor och frivillig riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Botkyrkakretsen söker en samhällsengagerad ordförande

Plats: Botkyrka

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. 

 

Frivilligprofil 
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

Kort om uppdraget

Du samordnar, leder och fördelar kretsstyrelsens arbete. Du ansvarar tillsammans med övriga i styrelsen för kretsens verksamhet och ekonomi. Du kallar till och leder styrelsemötena och företräder Röda Korset i officiella sammanhang.

Uppdragsbeskrivning

Vår ordförande lämnar sitt uppdrag som ordförande för Botkyrkakretsens styrelse efter många år.

Kretsen har väl fungerande verksamheter med många frivilligarbetare.

Ditt uppdrag är att leda arbetet i Botkyrkakretsens styrelse, som består av åtta personer.
Du bidrar ideellt med din tid och engagemang enligt de utmaningar som finns i vårt samhälle och världen och enligt Svenska Röda Korsets grundprinciper.

Alla val till styrelsen sker på årsmötet i februari 2020.
För mer information om Botkyrkakretsen och dess olika verksamheter.
https://kommun.redcross.se/botkyrka/ och https://www.facebook.com/botkyrkakretsen

Om du är intresserad och vill veta mer om uppdraget som styrelseordförande i Botkyrkakretsen kontakta valberedningen:
Ingegerd Hjeltman 073 9960035
Birgitta Mörk 070 9557180

 

 

 

 

Svenska Röda Korset

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. 

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet  

 

 

 

Kontaktperson

Anne-Marie Rudolf


botkyrkakretsen@gmail.com


Ansök