Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Frivillig i kommunikationsgruppen

Plats: Gävle

Frivilliga sökes till kommunikationsgruppen

Vill du arbeta för att lyfta fram Röda Korsets verksamheter i Gävle och samtidigt få erfarenhet inom kommunikation? Är du en kreativ person som lyser för kommunikation, marknadsföring och medier? Skicka din ansökan redan idag! Uppdraget är ideellt. 

Röda Korset i Gävle vill starta upp en kommunikationsgrupp som tillsammans arbetar proaktivt med vår kommunikation och ansvarar för kretsens synlighet, samt jobbar projektvis, exempelvis; foto och dokumentationen av verksamheter och event, arbetar med layout av marknadsföringsmaterial, samarbetar med kretsen övriga verksamheter, skriver artiklar och nyheter för våra egna ägda medier som sociala medier (Instagram huvudsakligen) och hemsida.

 

Vi letar efter:

  • Skribenter
  • Grafiker /Illustratörer
  • Video producer (främst sociala medier)
  • Digital content producer

 

Du får: 

  • En meningsfull fritid och gemenskap.
  • Kompetensutveckling
  • Utbildning och nya erfarenheter.
  • Verktyg kunskaper inom kommunikationsområde.
  • Skapa egen portfolio.

Är det här du?  

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.    

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.  

Svenska Röda Korset

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper:  

Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 

Kontaktperson

Bomhus Rödakorskrets

070-6769006
bomhus@redcross.se


Ansök