Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Frivillig till "Träna svenska" i Ludvika

Plats: Ludvika

Du behövs! Frivilligt engagemang utan ekonomisk ersättning utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Ludvika rödakorskrets har olika verksamheter där vi tränar svenska. Vi har ett språkcafé varje onsdag kl 17 - 19 där vi träffas och pratar för att vi träna svenska. Som frivillig inom "Träna svenska" blir du en medmänniska att samtala med.  

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas:  

  • Ge deltagarna stöd i aktiviteten och tydliggöra tillämpliga svenska termer och uttryck.
  • Möta varje människa utan ett ”vi och dom”-tänkande.
  • Du kommer att erbjudas introduktion och webbkurser.

Omfattning 

Du åtar dig att medverka i Röda Korsets språkcafé onsdagar kl 17 - 19, varje eller varannan vecka. Andra tider och dagar kan bli aktuella beroende på ditt intresse.

Är det här du? 

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

Det är meriterande om du kan tala och förstå andra språk än svenska och engelska. 

Det är också viktigt att du är nyfiken, lyhörd och flexibel.

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet  

Kontaktperson

Birgitta Lindqvist
kretsordförande
0706016699
lindqvisthagge@gmail.com


Ansök