Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Frivilliga sökes för utdelning av kläder, mat och annat materiellt bistånd

Plats: Gävle

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig inom verksamhetsområdet Grundläggande behov hjälper du människor i en utsatt situation med att kunna få sina mest basala behov och rättigheter tillgodosedda. För den som är i ett utsatt läge har socialtjänsten i kommunen det främsta ansvaret men vi på Röda Korset kan också ge ett visst stöd. 

Vår verksamhet bedrivs på Söder, Gävle

Uppdragsbeskrivning  

Du förväntas: 

KLÄDER (tid och dag ska bestämmas)

 • dela ut kläder i enlighet med en rekvisition till människor med behov och föra statistik
 • organisera/håll ordning i lokalen för distribution av kläder
 • se över och fyll på Ta/Ge-hyllan med barnkläder på Mötesplats Söder
 • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget. 
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris. 

SOLIDARISKT SKÅP (flexibel tid)

 • planera och göra inköp (blöjor, tandkräm o.dyl) och se till att produkter finns tillgängliga för utdelning
 • föra statistik över utdelade produkter
 • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget. 
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris. 

ENSKILDA STÖDSAMTAL (torsdagar kl. 9-12)

 • genomföra enskilda stödsamtal för att identifiera behov hos personer som befinner sig i utsatthet. 
 • föra statistik över antal besökare
 • ta fram och uppdatera en lokal hänvisningslista med nummer till viktiga aktörer, exempelvis kvinnojour, socialtjänst, Röda Korsets Migrationsrådgivning
 • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget. 
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris.  

Omfattning 

Du åtar dig att: 

 • delta i aktiviteter 1-2 tillfällen i månaden, minst 3 timmar per tillfälle.

Är det här du?

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

Det är viktigt att du: 

 • är lugn och trygg i dig själv och har god självkännedom 
 • är nyfiken, lyhörd och flexibel  
 • är kreativ och empatisk 

Röda Korset
Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet  

Kontaktperson

Marina Haugdahl

070-6769006
marina.haugdahl@redcross.se


Ansök