Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. 

Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Hållbarhetsambassadörer

Plats: Trollhättan

Ideellt uppdrag 

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. I frivilliguppdraget som hållbarhetsambassadör är du med och gör Röda Korset mer hållbart. Tillsammans med andra ambassadörer i din region stöttar och påverkar ni de lokala föreningarna i olika hållbarhetsfrågor, såsom minskad klimatpåverkan, textilåtervinning och grönare katastrofinsatser. 

Uppdragsbeskrivning  

Du förväntas:  

 • Ta egna initiativ, planera och samverka med människor i olika åldrar, på olika orter och med olika bakgrunder. 
 • Sätta dig in i Röda Korsets verksamheter. 
 • Delta i regelbundna möten för kompetensutveckling och nätverkande. 
 • Utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris.  

Omfattning  

Du åtar dig att:  

 • Månadsvis stämma av med frivilligledaren samt övriga frivilliga inom din region. 
 • Fyra gånger per år delta i kompetensutvecklingsträffar. 
 • Kunna arbeta digitalt via möten och samtalsgrupper. 

Är det här du?  
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.   

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.  

För att kunna utföra uppdraget behöver du:  

 • Vara intresserad av hållbarhetsfrågorDu behöver inte ha expertkunskap. 
 • Vilja lära dig mer om hållbar utveckling.  
 • Vara pedagogisk och ha viljan att engagera i frågan. 
 • Ha förmåga att samverka med andra. 

Svenska Röda Korset 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper:  
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet

Kontaktperson

Sophie Gripenberg


sophie.gripenberg@redcross.se


Ansök