På rodakorset.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. 

Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor och frivillig riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Nationell samordning: Hjälp andra i samband med Coronaviruset!

Plats: Övriga kommuner

Anmäl ditt intresse att engagera dig i coronainsatsen här - vi samordnar spontanfrivilliga över hela landet, även till andra aktörer.

 

Du behövs! Just nu är oron för coronaviruset stor på många håll. Människor tvingas isolera sig och påverkas på olika sätt. Många behöver hjälp och stöd i sin vardag, här kan du anmäla ditt intresse att bli spontanfrivillig i den pågående insatsen. Genom att engagera dig gör du skillnad för de mest utsatta.

Svenska Röda Korset samordnar spontanfrivilliga

Svenska Röda Korset är en del av Sveriges beredskap och har stor vana av att hantera extraordinära händelser. Vi samordnar på uppdrag av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Socialstyrelsen hanteringen av volontärer under det pågående coronakrisen. Vi tar emot intresseanmälningar och förmedlar personer vidare till den aktör som leder insatsarbetet på en specifik plats. På plats är det aktören som leder arbetet som också är ansvarig för dig som volontär. Det kan vara Röda Korset eller annan aktör. Röda Korset samordnar också volontärer på platser där annan koordinering inte redan finns.

Behovet varierar hela tiden. Det är därför svårt att i förhand ge närmare besked om hur ofta och när dina insatser kommer att behövas, eller exakt vad de kommer att innehålla. Vi kontaktar dig om och när behovet uppstår. 

 
Uppdragsbeskrivning  

Du förväntas:  

  • vara tillgänglig med relativt kort varsel
  • vara flexibel med vilken typ av uppdrag du ska utföra (du anger dina förutsättningar i anmälan)

Omfattning  

Du åtar dig att:  

  • meddela hur mycket av din tid du har möjlighet att ge
  • komma överens med ansvarig aktör om omfattning och mandat för uppdraget   

Är det här du?  

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete. Vi ser mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.  

Anmäl ditt intresse och ange vad du kan hjälpa till med genom att klicka på ANSÖK nedan. 

Vi kommer att kontakta dig baserat på vilken typ av uppdrag som är aktuella och kan vara lämpliga. Har du frågor, kontakta oss på spontanfrivillig@redcross.se. 

Röda Korset

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi finns på plats före, under och efter en katastrof, oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 

Kontaktperson

Svenska Röda Korset
Frivilligsamordnare

spontanfrivillig@redcross.se


Ansök