Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Hjälp oss sprida information om vaccinering mot covid-19 i Helsingborg!

Plats: Helsingborg

Du behövs!

Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Röda Korset har till uppgift att stödja samhället med att sprida viktig information. 
Vid en informationsinsats kring vaccinering mot covid-19 kommer du som frivillig att bidra till att stötta personer att hitta verifierad information om vad vaccination innebär, vart du kan vaccinera dig och andra frågor personer kan tänkas ha kring vaccinering. Vi kommer att arbeta utomhus i olika stadsdelar inom staden.

Du kommer få tillgång nödvändigt material och skyddsutrustning utifrån relevans och behov i samband med ditt uppdrag.

Planerad uppstart vecka 17.
 

Uppdragsbeskrivning  

Du förväntas:  

 • lyssna och stötta vid behov, samt tillgängliggöra information    
 • möta alla människor förutsättningslöst och med respekt  
 • delta i en introduktion och webbkurser
 • kunna hantera smartphones, Ipads och liknande för att stötta personer att hitta information som finns tillgängligt på nätet
 • acceptera Svenska Röda Korsets arbetssätt och följa anvisningar och gränsdragningar för verksamheten  
 • samarbeta med andra frivilliga i insatsen    


Är det här du?

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget. Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.  

Det är meriterande om du kan tala och förstå andra språk än svenska.  

Det är också viktigt att du:  

 • har förmåga att snabbt skapa kontakt med människor och lätt för att kommunicera  
 • kan sätta gränser, både för dig själv och andra samt hålla dig till riktlinjer 
 • är lugn, trygg, lyhörd och flexibel
 • är empatisk och har positiv livssyn  
 • är serviceinriktad

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. Vi har sju grundprinciper: Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 

Kontaktperson

Christel Petersen
Krisledningsgruppen Helsingborg
076-234 22 25
krisberedskap.helsingborg@redcross.se


Ansök