Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Hjälp second handbutiken med det praktiska!

Plats: Karlstad

Ideellt uppdrag 

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Överskottet från intäkterna i second hand-butikerna går till Röda Korsets hjälpverksamhet lokalt, nationellt och internationellt.

Är du fysiskt aktiv? Vill du göra något bra och hjälpa vår second handbutik med praktiska och fysiska uppgifter? I det här uppdraget hjälper du till med att flytta kartonger, städa och ta hand om återvinning. Uppdraget tar 2 timmar och kan lätt kombineras med jobb eller studier då uppdraget är förlagt mellan 16:00 och 18:00. 

Det finns även ett uppdrag som innebär att bära och frakta säckar med material som ska gå till textilåtervinning. Vi fraktar upp säckar till husets entré onsdag förmiddag, uppdraget är förlagt på ca 1 timma varannan vecka, det är just den tiden som är aktuell. Ju fler vi är desto fortare går det. Varje säck väger ca 10 kg och det kan vara många säckar vid ett tillfälle.

Är det här du?  

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdrage krävs inga förkunskaper, men du måste gilla att hugga i och jobba vid en bestämd tid.

Därutöver ser vi gärna att du: 

  • är lyhörd och flexibel. 
  • har ett trevligt bemötande.  

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet  

 Välkommen med din ansökan

Kontaktperson

Rekrytering Karlstadkretsen


rekrytering.karlstad@redcross.se


Ansök