Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Kassör i kretsstyrelsen

Plats: Vaxholm

Ideellt uppdrag 

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som kassör har du ett särskilt uppdrag att ansvara för den ekonomiska förvaltningen. Du är även en del av kretsstyrelsen som är ansvarig, mellan kretsstämmorna, för kretsen och dess verksamhet inför medlemmarna och har därmed också ett ekonomiskt ansvar. Svenska Röda Korsets (SRK) grundläggande ekonomiska regelverk, beslutad av Riksstämman, är styrande. 

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas: 

 • att redovisa alla intäkter, kostnader, tillgångar, skulder och eget kapital enligt Röda Korsets regelverk och bokföringslagen 
 • att ansvara för att vidaresända gåvor, insamlingar mm enligt protokollförda beslut 
 • attansvara förlöpande avstämningar av vidaresända insamlade medel mot SRK:s medlems och givarsystem Redy 
 • att vid styrelsemöten skriftligt informera om den ekonomiska ställningen, ex resultatet av en viss insamling, en viss verksamhet, rapportera vidaresända insamlade medel 
 • att avsluta varje års bokföring med en verksamhetsberättelse och i förekommande fall förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt en ekonomisk sammanställning och överlämna dessa till revisorerna senast två veckor före kretsstämman 
 • att överlämna fastställt bokslut: verksamhetsberättelse och i förekommande fall förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse samt den ekonomiska sammanställningen till Svenska Röda Korsets styrelse senast den 5 mars enligt stadgarna § 14 
 • att i de fall då bokföring sker av en person/leverantör utanför kretsstyrelsen, tillgodose att denne har tillgång till Röda Korsets regelverk 

 

Omfattning 

Du åtar dig att: 

 • Kassören är verksam under hela mandatperionden. Tidsåtgången påverkas av hur mycket verksamhet kretsen har och hur kassörsarbetet organiseras. 
 • delta i en introduktion, utbildningar och webbkurser.  

 

Är det här du? 

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 

 • ha erfarenhet från bokföring som avslutas med balans- och resultaträkning. 

 

Det är också viktigt att du:  

 • har ett aktivt ställningstagande och engagemang för Röda Korsets värderingar 
 • är ansvarsfull och ordningsam 
 • har förmåga att samarbeta 

 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 

 

Kontaktperson

Leslie Öqvist
Ordförande
0737858146
oqv@redcrossvaxholm.se


Ansök