Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Kommunikatör för sociala medier

Plats: Göteborg

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Överskottet från intäkterna i secondhand-butiken går till Röda Korsets hjälpverksamhet lokalt, nationellt och internationellt.

Röda Korsets butik i Olskroken söker kommunikatörer för sociala medier. Är du duktig på att fota och skriva och vill fylla våra kanaler med innehåll? 

Sociala medier är butikens främsta plattform för marknadsföring och informationsspridning. Vi strävar efter att ha en hög kvalitet på innehållet för att synliggöra butiken och inspirera till hållbar konsumtion.

Du samarbetar nära butiksansvariga och andra frivilliga och kommer introduceras till Röda korsets grafiska profil, butikens kommunikationsplan och de uppgifter som ska utföras. 

Du förväntas:

  • Delta i en introduktion
  • Skapa inspirerande innehåll för ett av butikens sociala medier

Du åtar dig att:

  • Engagera dig en dag i veckan, 3-4 timmar
  • Utföra uppdraget enligt överenskommelse med butiksansvariga

 

Är det här du?

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget. 

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.

 

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 

  • Ha intresse för foto, bildspråk, text, sociala medier och hållbarhet

 

Därutöver ser vi gärna att du: 

  • Är noggrann och lojal
  • Har erfarenhet av att skapa innehåll för digitala kanaler eller utbildar dig inom kommunikation

 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.

 

Vi har sju grundprinciper:

Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 

Kontaktperson

Linnea Bergman
Assisterande butiksansvarig
0731535944
linnea.bergman@redcross.se


Ansök