Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Läxhjälpare i Ludvika

Plats: Ludvika

Du behövs! Frivilligt engagemang utan ekonomisk ersättning utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Genom att vara frivillig inom läxhjälp bidrar du till att stärka människors förutsättningar att hantera och påverka sin situation. Idag ställs höga krav på skolgång och utbildning. Där skolans resurser inte räcker ger du extra stöd till både unga och vuxna i skolarbetet. Lika viktigt är att läxhjälpen erbjuder ett sammanhang och social gemenskap. 

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas: 

  • Stödja barn och vuxna att själva komma vidare med sina studier genom att lyssna och förklara. 
  • I lugn och ro lösa problem tillsammans med deltagarna. 
  • Förklara uppgifter och sammanhang och att visa var deltagaren själv kan söka information och fakta.  
  • Du kommer att erbjudas introduktion och webbkurser.

Omfattning 

Du åtar dig att: 

  • Medverka i läxhjälpen i Marnäs tisdagar kl 16 - 18:30. Andra tider och dagar kan bli aktuella om vi lyckas samla tillräckligt många frivilliga för att starta en andra grupp.

Är det här du?  

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du lämna ett utdrag ur belastningsregistret, eftersom uppdraget riktas mot barn och ungdomar.

Det är också viktigt att du är nyfiken, lyhörd och flexibel. 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 

Kontaktperson

Birgitta Lindqvist
kretsordförande
0706016699
lindqvisthagge@gmail.com


Ansök