Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Läxhjälpgrupper söker frivilligledare och frivilliga

Plats: Malmö

Ideellt uppdrag  

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Genom att vara frivillig läxhjälpare bidrar du till att stärka människors förutsättningar att hantera och påverka sin situation. Idag ställs höga krav på skolgång och utbildning. Där skolans resurser inte räcker ger du extra stöd till både unga och vuxna i skolarbetet. Lika viktigt är att läxhjälpen erbjuder ett sammanhang och social gemenskap. 

Malmökretsen av Svenska Röda Korset har flera läxhjälpgrupper runt om i Malmö där elever från mellanstadiet upp till vuxenstudier kan få hjälp med läxor och skolarbete.

Just nu letar vi efter frivilligledare och frivilliga till:

 • Bellevuegårdsbiblioteket- måndagar och onsdagar kl. 17-19
 • Lindängenbiblioteket - måndagar kl.16-18

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas: 

 • sprida information om, utveckla och aktivt leda verksamheten tillsammans med andra frivilliga och med deltagarna. 
 • stödja barn och vuxna att själva komma vidare med sina studier genom att lyssna och förklara. 
 • i lugn och ro lösa problem tillsammans med deltagarna. 
 • förklara uppgifter och sammanhang och att visa var deltagaren själv kan söka information och fakta.  
 • delta i en introduktion och webbkurser.  
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris. 

Omfattning 

Du bör kunna engagera dig minst tre gånger i månaden under terminerna men kommer tillsammans med frivilligledaren överens om en omfattning som passar både dig och verksamheten.

Är det här du?  

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du:  

 • ha erfarenhet av att arbeta i grupper. 
 • ha pedagogisk förmåga. 
 • ha förmåga att organisera och planera. 
 • lämna ett utdrag ur belastningsregistret eftersom informationen emellanåt riktas mot ungdomar 

Du får:  

 • Träffa nya människor och bli en del av ett team.
 • Utbildning och nya erfarenheter.
 • En fantastisk möjlighet att utveckla dina befintliga färdigheter och få nya.
 • En möjlighet att vara en del av världens största humanitära organisation och vetskapen om att du gör skillnad för människors liv.

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 

Kontaktperson

Thomai Starida
Verksamhetsutvecklare

thomai.starida@redcross.se


Ansök