Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Ledamot i kretsstyrelsen

Plats: Örnsköldsvik

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. I Sverige är många tusen frivilliga knutna till flera hundra kretsar (lokalföreningar) i hela landet. Verksamheterna skiftar från ort till ort, men gemensamt för alla som ger av sin tid och kraft är viljan att hjälpa människor i en utsatt situation, att vara medmänniska och visa respekt för varje människas värde.  

För att få tusentals människor att arbeta mot samma mål krävs organisation och ledarskap. Som ledamot i kretsstyrelsen har du en viktig roll i att föra ut organisationens värderingar och strategiska arbete och omsätta det i operativt arbete i det lokala samhället. 

Just nu står Röda Korset i Örnsköldsvik inför en stor utmaning då kommunens kretsar i Björna, Nätra, Örnsköldsvik och Ämneskretsen Kupan ska gå samman till en kommunkrets. Det arbetet pågår och ska slutföras under 2023. 
Är du intresserad av styrelsearbete och att organisera föreningsarbete är du den person vi söker. Du får möjlighet att vara delaktig och påverka utformningen av Röda korset i Örnsköldviks kommun.

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas: 

 • leda, förvalta och utveckla kretsens verksamhet och ekonomi i enlighet med grundprinciper, stadgar, beslut och riktlinjer fastställda av Svenska Röda Korset.  
 • vara aktiv och delaktig i den förändringsprocess som pågår inom Röda korset i kommunen
 • under årets tillsammans med resten av styrelsen hålla medlemmar, frivilligledare och frivilliga informerade samt ha en stöttande roll gentemot dem.   
 • under årets tillsammans med resten av styrelsen ansvara för rapportering av kretsens verksamhet och ekonomi.  
 • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.  
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris. 

Omfattning 

Du åtar dig att: 

 • delta när kretsstyrelsen sammanträder ca sju gånger per år, löpande delta i kretsstyrelsens arbete under året 

 Är det här du? 

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 

 • ta ett aktivt ställningstagande för Röda Korsets värderingar 
 • ha erfarenhet eller intresse av styrelse- eller föreningsarbete 
 • ha förmåga att samarbeta med andra
 • vara strukturerad, ansvarsfull och strategisk. 

Svenska Röda Korset 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 

Kontaktperson

Lena Thunberg
Ordförande i Örnsköldsviks Röda Kors
070-6974882
ornskoldsvik@redcross.se


Ansök