Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Lördagsöppet Second Hand Täby

Plats: Täby

Vill du göra skillnad och bli  en del av ett trevligt gäng i Röda Korsets Second Hand butik och  Mötesplats i Näsbypark? Vi söker volontärer med kassavana och som har möjlighet att arbeta på lördagar 1000-1400. Hur ofta avgör du själv. Är du intresserad, kontakta Anna på 08-756 20 60 eller ansök direkt.  

Du förväntas 

  •  Följa och uppdatera sortimentet i butiken dagligen 
  •  Möta kunder, stå i kassan och ge service 
  •  Bidra till att butikens estetiska riktlinjer efterlevs 
  • Delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.  
  • Utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid händelse av kris.  

Inga förkunskaper krävs, men vi ser gärna att du har kassavana, intresserad av butiksarbete och tycker om att möta människor.

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 

 

 

 

Kontaktperson

Agneta Rognli


agneta.rognli@redcross.se


Ansök