Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Lördagsvolontär till gåvomottagningen

Plats: Östersund

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Vår verksamhet är möjlig tack vare alla som vill lämna sina gåvor till oss. Gåvorna sorterar vi för att sedan säljas i vår butik.

Vår butik och café är öppet på lördagar och nu vill vi även öppna vår gåvomottagning. Vi söker dig som kan tänka sig att finnas i vår gåvomottagning och ta emot gåvor som allmänheten skänker till oss. 

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas att:  

  • Ta emot gåvor
  • Vid behov hjälpa till att lyfta in gåvor som lämnas till oss
  • Göra en första sortering.
  • Delta i en introduktion och webbkurser. 
  • Utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid händelse av kris.  

Omfattning 

Du åtar dig att: 

  • Vi önskar att du kan ställa upp en lördag per månad. Kan du oftare så går det också bra. 

Är det här du?  

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 

  • inga förkunskaper krävs, men vi ser gärna att du tycker det är roligt att träffa människor och har ett trevligt bemötande.  

Därutöver ser vi gärna att du: 

  • är lyhörd och flexibel. 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet  

 

Kontaktperson

Stefan Olsson
Verksamhetsledare
0727078999
stefan.olsson@redcross.se


Ansök