Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. 

Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Mentor

Plats: Växjö

Ideellt uppdrag 

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som mentor till en nyanländ person eller familj har du två roller – att guida och att guidas. Ditt uppdrag är att möta personen/familjen utan ett ”vi-och-dom-tänkande” där du ser mötet som en möjlighet till egen utveckling och lärande samtidigt som du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter. 

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas: 

 • komma överens med personen/familjen om hur ni vill att era möten ska vara. Det kan handla om sociala aktiviteter, yrkesmässiga besök/nätverk, idrottsaktiviteter eller annat. 
 • Ansvara för att fånga upp personens/familjens intressen och kunskaper. 
 • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.  
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris.  

Omfattning 

Du åtar dig att: 

 • ha kontakt (oftast) ungefär en gång i veckan via telefon, mail eller personligt möte.  
 • träffa personen/familjen minst två gånger i månaden under den begränsade tid som är avtalad för uppdraget.  

Är det här du?

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du:  

 • ha förmåga att organisera och planera 

Det är också viktigt att du: 

 • är lugn och trygg i dig själv och har god självkännedom. 
 • är nyfiken, lyhörd och flexibel. 
 • kan andra språk än svenska. 
 • är kreativ. 
 • kan bekräfta och vågar vara känslomässigt nära.

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet  

Kontaktperson

Elvira Skoglund
Integrationssamordnare
0735 32 31 58
vaxjo.integration@redcross.se


Ansök