Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Övningsledare för övningshubbar inom första hjälpen i Åre

Plats: Åre

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Genom att vara frivillig övningsledare för en övningshubb bidrar du till att stärka människors förutsättningar att kunna rycka in när något händer och kanske rädda liv. Västjämtlands rödakorskrets startar nu, som en del av ett pilotprojekt i Röda Korset, övningsstationer i första hjälpen, hubbar. De blir en del i första hjälpen-kedjan som kan rädda liv där deltagarna först går en onlinekurs i första hjälpen och sedan kommer till en övningshubb och övar praktiskt. Vill du vara en övningsledare vid en sådan station?

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas:

 • ha gått en av Röda Korsets digitala Första hjälpen-kurser, antingen "Första hjälpen vuxen" och/eller "Första hjälpen barn".
 • ta emot deltagare i kretsens lokaler och genomföra övningstillfällen.
 • leda deltagare genom övningstillfällen genom att t.ex. visa instruktionsfilmer, koppla upp HLR-dockor mot en app som används under övningen och ge vidare muntliga instruktioner.
 • kunna svara på vanliga frågor enligt en guide för frågor och svar.
 • ta hand om det material som kretsen får, rengöra och se till att det är i ett gott skick.
 • följa Svenska Röda Korset hygienrutiner och se till att övningar genomförs på ett sådant sätt att risk för smittspridning blir så liten som möjligt. Så länge pandemin pågår kommer hubben endast ta emot en deltagare i taget.
 • delta i en introduktion och webbkurser.
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris. 

Omfattning

Du åtar dig att: 

 • vara tillgänglig för att genomföra övningstillfällen några gånger i månaden eller oftare enligt överenskommelse med kretsen. 

Är det här du?

Vi ser gärna sökande från olika delar i Åre kommun eftersom vår ambition är att det ska finnas möjlighet att öva på dockorna som en uppföljning av den digitala kursen, utan att behöva resa så långt.

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/introduktioner som krävs för uppdraget. 

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 

 • ha erfarenhet av att leda grupper. 
 • ha förmåga att organisera och planera.
 • vara bekväm med att arbeta med digitala hjälpmedel. 

Det är också viktigt att du:

 • är lugn och trygg i dig själv. 
 • är kreativ, modig och hittar lösningar på problem.
 • är öppen och välkomnande.

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en 

katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra 

mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje 

människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. 

Vi har sju grundprinciper: 

Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet

Kontaktperson

Marcella Simms
frivilligledare och övningsledare
0768472555
jarpen@redcross.se


Ansök