Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Bli en del av vår Rekryteringsgrupp

Plats: Karlskrona

Röda Korset Kalrskronakretsen söker gamla som nya medlemmar som är särskilt intresserade av rekrytering för att starta en Rekryteringsgrupp. Coronakrisen och det påföljande kriget i Ukraina har ökat intresset för ideellt engagemang och vi ser i kretsen ett ökat behov av att rekrytera nya medlemmar, men också få gamla medlemmar att engagera sig på nya poster.

 

 

Uppdragsbeskrivning  

Som frivillig i Rekryteringsgruppen ansvarar du för att:  

  • Personligen kontakta nya frivilliga som kontaktat Röda Korset via telefon, per mejl eller gjort intresseanmälningar via hemsidan
  • Delta på lokala event där Röda Korset syns
  • Uppdatera dig aktivt på kretsens verksamhet genom dialog med frivilligledare

 

Är det här du?

Brinner du för att sammanföra människor och tillsammans med andra frivilliga marknadsföra Röda Korset Karlskronakretsen i kommunen? Hjärtligt välkommen att engagera dig i vår nya rekryteringsgrupp!

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget. 

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.

För att kunna utföra uppdraget krävs inga förkunskaper, men en förutsättning är att du är intresserad av att möta olika människor med olika bakgrund och har enkelt för att samarbeta med andra.

Svenska Röda Korset 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper:  
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet   

Kontaktperson

Truls Axelsson
Styrelseledamot
070-834 69 95
karlskrona@redcross.se


Ansök