Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Rekryterare av frivilliga

Plats: Malmö

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. 

Uppdragsbeskrivning  

Som rekryterare fungerar du som en brygga mellan olika verksamheter och nya frivilliga. I samråd med frivilligledare och berörd grupp kvalitetssäkrar du rekryteringsprocessen genom att sprida information om verksamheterna, ta emot och introducera nya engagerade på ett bra sätt. 

Du förväntas:  

 • Samla in rekryteringsbehov från verksamheterna 
 • Administrera och sprida uppdrag i lämpliga kanaler 
 • Ta emot och hantera intresseanmälningar    
 • Vara ett stöd i introduktion och utbildning av nya frivilliga  
 • Anordna och delta på informationsträffar och event
 • Utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris.  

Du får:

 • Träffa nya människor och bli en del av ett team.
 • Utbildning och nya erfarenheter.
 • En fantastisk möjlighet att utveckla dina befintliga färdigheter och få nya.
 • En möjlighet att vara en del av världens största humanitära organisation och vetskapen om att du gör skillnad för människors liv.

Omfattning  

Du åtar dig att:  

 • Ha kontinuerlig dialog med verksamheterna och dess frivilligledare 
 • Löpande administrera och hantera uppdrag och intresseansökningar 
 • Tidsåtgång ca 4 timmar i veckan. Kan variera beroende på behov och händelser i omvärlden.  

Är det här du?  
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.   

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.  

Svenska Röda Korset 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper:  
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet   

Kontaktperson

Thomai Starida
Verksamhetsutvecklare

thomai.starida@redcross.se


Ansök