Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Rekrytering av frivilliga / HR-support

Plats: Nacka

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. I Nacka-kretsen finns 2-3 rekryterare som annonserar efter frivilliga och tar emot ansökningar. I styrelsen finns en ledamot som är rekryterarnas kontaktperson och som har ett uttalat ansvar för Rekrytering & HR. Som stöd till Rekryterings- och HR-ansvarige deltar du i arbetet med dessa frågor i smått och stort - samt är beredd att utföra rekryteringsuppgifter.

Du förväntas:  

 • Ansvara för kretsens volontärregister; att det är aktuellt och har kontaktuppgifter till verksamma volontärer
 • Tillsammans med Rekryterings- & HR-ansvarige arbeta med rutiner/processen att få in och igång nya volontärer
 • Uppföljning av introduktionen av volontärer; har de inkluderats, informerats och utbildats på rätt sätt
 • Uppföljning av volontärer som lämnar sitt uppdrag; varför?, något vi kunde gjort annorlunda? Osv.
 • Vid hög belastning på rekryterarna, vara beredd att administrera ett eller fler rekryteringsuppdrag
 • Stötta Rekryterings- och HR-ansvarige i olika uppdrag
 • Delta i en introduktion och webbkurser. 
 • Utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris.  

Omfattning  

Du åtar dig att:  

 • Ha kontinuerlig dialog med verksamheterna och dess frivilligledare 
 • Tidsåtgång ca 4 h i veckan. Kan variera beroende på behov och händelser i omvärlden. 

Är det här du?  
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.   

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.  

För att kunna utföra uppdraget behöver du:  

 • Ha datorvan och gilla administration 
 • Vara kommunikativ i skrift
 • Ha förmåga att planera, organisera och genomföra
 • Ha förmåga att samarbeta med andra
 • HR-bakgrund är ett plus
 • Boende i Nacka är också ett plus men inte avgörande

Svenska Röda Korset 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper:  
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet   

Kontaktperson

Rolf Thomander
Rekryterare
0707564536
rekrytering.stockholm.vast@redcross.se


Ansök