Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Rödakorsvärdar i sjukvården

Plats: Uppsala

Vill du hjälpa dina medmänniskor som rödakorsvärd på Akademiska sjukhuset?

En rödakorsvärd är ett medmänskligt stöd och ger hjälp till patienter, anhöriga och besökare på sjukhuset. Det kan exempelvis vara att lyssna vid oro, boka taxi, ge hjälp att hitta rätt på sjukhuset. Som värd utför du inget vårdarbete eller uppgifter som ordinarie personal ska utföra.

Rödakorsvärdar finns idag på akuten, i ingång 70 och ingång 100/101.

Som Rödakorsvärd åtar du dig att:

  • Delta i introduktion och utbildning.
  • Arbeta enligt överenskommet schema minst ett pass var 14:e dag.
  • Följa de rutiner, instruktioner och gränser som finns för arbetet.

Personliga egenskaper:

  • Är lugn, trygg, lyhörd och flexibel.
  • Är empatisk och serviceinriktad.
  • Har god förmåga att skapa kontakt och lätt för att kommunicera.
  • Behärskar svenska och gärna även andra språk.
  • Kan arbeta självständigt.
  • Har tillräckligt god hälsa för att kunna gå och stå mycket under ett tretimmarspass.
  • Har fyllt 18 år.

Låter detta som du?

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet  

Kontaktperson

Uppsala rödakorskrets Uppsala rödakorskrets


rodakorsvard.uppsala@redcross.se


Ansök