Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Samordnare till Akutens rödakorsvärdar

Plats: Östersund

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. 

Östersunds rödakorskrets kommer att starta upp verksamhet med rödakorsvärdar på akutmottagningen på Östersunds sjukhus. Vill du vara med från början och starta upp verksamheten? Vi söker nu två samordnare som tillsammans med kretsanställd personal planerar och organiserar verksamheten.

Uppdragsbeskrivning  

Du förväntas:  

 • samråd med kretsanställd planera och utveckla verksamheten utifrån behoven. 
 • identifiera behov av volontärer och därmed rekrytera och introducera dem i verksamheten. 
 • tillsammans med kretsanställd säkerställa att volontärer har kunskap om grundprinciper och värdegrund. Samt att säkerställa att de har gått de utbildningar som krävs för uppdraget. 
 • säkerställa att frivilliga skriver under överenskommelse och tystnadsförsäkran. 
 • säkerställa att frivilliga har det stöd som krävs för uppdraget, både praktiskt och psykosocialt.  
 • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget. 
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris.  

Omfattning  

Du åtar dig att:  

 • i samråd med kretsanställd och verksamhetens karaktär identifiera omfattningen för uppdraget. 
 • terminsvis planera för verksamhetsträffar och sociala aktiviteter. 
 • kontinuerligt genomföra uppföljningssamtal samt avslutningssamtal med frivilliga som avslutar sitt uppdrag.  
 • årligen föreslå och följa upp verksamhetsplan och budget till kretsanställd.  

Är det här du?  
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt volontärsarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.   

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.  

För att kunna utföra uppdraget behöver du:  

 • ha förmåga att planera, leda och organisera. 
 • skapa en trivsam och trygg stämning i verksamhetsgruppen. 
 • ha ett coachande förhållningsätt.  
 • erfarenhet av konfliktlösning då svåra samtal och konflikter kan förekomma i gruppen. 
 • kunskap och förståelse för olika behov och reaktioner samt att kunna skilja på egna och andras behov.  

Svenska Röda Korset 

Som samordnare leder du volontärerna i verksamheten och säkerställer att de får den introduktion, utbildning och det stöd som krävs för uppdraget. 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper:  
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet   

Kontaktperson

Stefan Olsson
Verksamhetsledare
0727078999
stefan.olsson@redcross.se


Ansök