Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. 

Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Träna svenska

Plats: Linköping

Ideellt uppdrag 

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig inom Träna svenska bidrar du till att stärka människors förutsättningar att hantera och påverka sin situation. Språket är viktigt för att komma in i det svenska samhället. Lika viktigt är att umgås med andra och skapa nya kontakter. När vi träffas utgår vi från deltagarnas språknivå och intressen som kan vara olika från gång till gång. Det viktiga är att vi övar och hjälper varandra att utveckla språket, inte att kunna perfekt grammatik.  

 

Talar du bra svenska? Är du en pratglad person? Tycker du om att promenera? Vill du röra på dig under dagen?

Vill du samtidigt göra en insats för någon som vill lära sig svenska? 

Språkcafé Walk-n-Talk är en promenadgrupp som träffas tre gånger i veckan och promenerar samtidigt som deltagarna samtalar på svenska med syfte att använda svenskakunskaperna på ett lätt och ledigt sätt i vardagen tillsammans med svensktalande personer. 

Alla är välkomna och deltar utefter sina egna förutsättningar. 

Promenaderna hålls i centrala Linköping, Tisdagar kl.15:00-16:00 och Torsdagar kl. 10:30-11:30

Skäggetorp, Onsdagar kl. 10:30-11:30 

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas: 

 • samla deltagarna vid promenadens början.
 • leda tillbaka promenaden till startpunkten efter ca 60min. 
 • delta i konversationer med deltagarna så de kan öva svenska. 
 • att anpassa språket efter deltagarnas egna förutsättningar.  
 • möta varje människa utan ett ”vi och dom”-tänkande. 

Omfattning 

Du åtar dig att:  

 • Delta i promenaderna minst 3ggr/månad. 

Introduktion/kurser 

För att bli aktiv i verksamheten behöver du ta del av ett par obligatoriska e-kurser: 

 • Rödakorskunskap 
 • Att vara frivillig 
 • Uppförandekoden  

Du erbjuds även organiserade erfarenhetsutbyten och vid behov avlastningssamtal  
(externt eller internt). 

Frivilligprofil 

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 

 • Lämna ett utdrag från polisens belastningsregister  

Det är meriterande om du kan tala och förstå andra språk än svenska och engelska. 

Det är också viktigt att du: 

 • är lugn och trygg i dig själv och har god självkännedom 
 • är nyfiken, lyhörd och flexibel 
 • är kreativ 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. 

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet  

Uppdraget är ideellt 

Kontaktperson

Hargit Horvat
Projektsamordnare
0763387883
vises.linkoping@redcross.se


Ansök